Cookiebeleid

Cookies

Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen er voor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten het streamen van de stichting Gelijke Beloning of het registreren van uw deelname.

Analytische cookies

Op onze websites maken wij gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop u onze websites bezoekt en welke pagina’s u daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en kunnen deze niet herleiden tot een computer of individu.

Via de links hieronder vindt u specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van de stichting Gelijke Beloning, dan kunt u deze richten aan ons; neem via info@ikverdienmeer.com contact met ons op.

Klachten

Wij helpen u graag indien u een klacht heeft over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via dit formulier.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit cookie statement. 

September 2022