Meer werken?
Meer zorgen!

Meer werken?
Meer zorgen!

“Wil je meer werken? Laat het merken!” spoort het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vrouwen aan in haar nieuwe campagne. ‘Meer werken? Meer zorgen!’ is ons antwoord.

In Nederland zijn er veel vrouwen die een bewuste keuze hebben gemaakt om parttime te werken, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dat klopt. Voor veel heteroseksuele stellen leidt de realiteit tot deze keuze. Vrouwen verdienen per uur gemiddeld 13% minder dan mannen (bron: CBS). Beroepen waar veel vrouwen werken, zoals de zorg, de kinderopvang en het onderwijs, betalen minder goed dan beroepen waar veel mannen werken. En ook als een man en een vrouw hetzelfde werk doen, verdienen vrouwen vaak minder. Een gezin levert dus minder inkomen in als de vrouw minder uren betaald gaat werken en meer van het onbetaalde werk op zich neemt. Vrouwen besteden wekelijks gemiddeld dan ook 26,5 uur aan het huishouden, de zorg voor kinderen en mantelzorg (bron: SCP). 

Deeltijdwerk wordt daarnaast fiscaal gestimuleerd door de overheid en door het ingewikkelde toeslagen- en belastingstelsel is het onduidelijk hoeveel extra inkomen meer werken netto oplevert. Kinderopvang is duur en de wachtlijsten zijn lang. 

Wij adviseren minister van Gennip haar aandacht te richten op het dichten van de loonkloof en het herverdelen van het onbetaalde werk door middel van gedegen verlofregelingen, voordat ze de vrouwen van Nederland tot de kern van het probleem en de sleutel tot de oplossing maakt.