Privacybeleid

Om invulling te geven aan onze activiteiten vragen wij soms om persoonlijke gegevens. We gaan hiermee uiterst zorgvuldig om en zorgen dat ze veilig zijn. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze nodig hebben leest u hieronder.

Verwerking persoonsgegevens
Als u zich registreert voor een Ik verdien meer, als u zich aanmeldt als vrijwilliger, als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of live meepraat op onze website, verzamelen wij contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres. Dit doen we ook als u informatie vraagt, informeert naar onze activiteiten of standpunten, een vraag stelt, met ons chat, reageert op onze website of social media of op een andere manier met ons in contact treedt. Wij registreren ook via welke deelnemende partij u bij ons terechtkomt, als dit van toepassing is.

In aanvulling op het verzamelen van gegevens verzamelen wij anoniem de volgende gegevens: gegevens over de door u gebruikte apparatuur, de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat dat u gebruikt om de website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Deze gegevens worden verwerkt voor:

  • De registratie van deelname aan de Ik Verdien Meer;
  • het verzenden van de e-mail nieuwsbrief;
  • het werven en registreren van vrijwilligers;
  • (direct) marketingdoeleinden;
  • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
  • het optimaliseren van de werking van de website;
  • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

De grondslagen voor deze verwerkingen zijn conform Artikel 6

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

  1. toestemming van de betrokkene
  2. de uitvoering van een overeenkomst
  3. het gerechtvaardigd belang van de Stichting Gelijke Beloning.

Uw rechten

U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door de Ik Verdien Meer worden verwerkt en u kunt deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw gegevens door de organisatie. U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

E-mail

Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Onze websites zijn voorzien van een SSL certificaat: eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden.

Verwerkers

De Stichting gelijke beloning kan bij de uitvoering van haar dienstverlening andere partijen inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons. Met alle verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin privacy en IT security worden geborgd. Soms is het zo dat op onze registratieformulieren ook informatie wordt gevraagd uit naam van één van de initiatiefnemers. Die organisatie gebruikt jouw gegevens dan voor zijn eigen doelen. Dit zullen we aangeven op de registratiepagina’s.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

September 2022