Over ons

De campagne Ik Verdien Meer is het eerste grootschalige project van de Stichting Gelijke Beloning.

De campagne werd in aanloop naar Equal Pay Day 2022 gelanceerd in samenwerking met onder meer Atria, Bureau Clara Wichmann, Emancipator, Feminists Against Ableism, FNV,  Stem op een Vrouw, S.P.E.A.K., Women’s March NL, WOMEN Inc.

Stichting Gelijke Beloning organiseert (rondom Equal Pay Day in november) een landelijke actiedag om aandacht te vragen voor de loonkloof. Op deze dag vragen we aandacht voor het feit dat vrouwen nog altijd minder geld verdienen dan mannen.

In aanloop naar de actiedag voert de stichting campagne over het recht op gelijke beloning, onder meer door verhalen te delen van gedupeerden van ongelijke beloning. De actiedag creëert niet alleen bewustwording bij deelnemers maar bereikt ook andere groepen (die in eerste instantie) geen sterke verbinding met onze thema’s voelen door de media aandacht die wij voor de actie zullen genereren in de landelijke dagbladen en op televisie.

Wil je met ons in contact komen? Mail naar info@ikverdienmeer.com

Op deze pagina vindt u informatie over Stichting Gelijke Beloning, de organisatie achter de campagne Ik verdien meer, zoals contactgegevens van de instelling, de doelstelling, de hoofdlijnen van het beleidsplan, de functies en namen van de bestuurders, het beloningsbeleid, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording. Stichting Gelijke Beloning heeft sinds 12 Augustus 2022 Algemeen nut beogende instelling (ANBI status).

Feitelijke informatie

Naam: Stichting Gelijke Beloning

Rechtsvorm: Stichting 

Website: www.stichtinggelijkebeloning.nl

Adres: Eerste Laurierdwarsstraat 4, 1016 PX Amsterdam

Contact: info[at]stichtinggelijkebeloning.nl

KvK nummer: 87072572
RSIN: 864195977

Bank: Bunq
IBAN:
NL94 BUNQ 2073 4965 63
BIC: BUNQNL2AXXX

Bestuur

Allen vervullen hun functie onbezoldigd, dus zonder financiële vergoeding. Wel hebben zij recht op een redelijke vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze kosten worden enkel op vertoon van bewijsstukken vergoed.

Doelstellingen en beleid

Stichting Gelijke Beloning heeft als doelstellingen: het naleven van het recht op gelijke beloning, het beïnvloeden van politieke besluitvorming over gelijke beloning, het steunen van personen die gedupeerde zijn van ongelijke beloning.

Activiteiten

Het voeren van campagnes over het recht op gelijke beloning

Stichting Gelijke Beloning organiseert (rondom Equal Pay Day in november) een landelijke actiedag om aandacht te vragen voor de loonkloof. Op deze dag staken wij met zoveel mogelijk vrouwen om aandacht te vragen voor het feit dat vrouwen nog altijd minder geld verdienen dan mannen. In aanloop naar de actiedag voert de stichting campagne over het recht op gelijke beloning, onder meer door verhalen te delen van gedupeerden van ongelijke beloning. De actiedag creëert niet alleen bewustwording bij deelnemers maar bereikt ook andere groepen (die in eerste instantie) geen sterke verbinding met onze thema’s voelen door de media aandacht die wij voor de actie zullen genereren in de landelijke dagbladen en op televisie.

Het verspreiden van informatie en educatie over ongelijke beloning

Stichting Gelijke Beloning organiseert verschillende kennis- en debat gesprekken in samenwerking met onder andere TivoliVredenburg, De Balie en Pakhuis de Zwijger. In deze gesprekken behandelen wij thema’s als de loonkloof en andere vormen van arbeidsmarktdiscriminatie. We streven ernaar om minimaal drie kennisgesprekken per kalenderjaar te organiseren.

Het beïnvloeden van het maatschappelijk debat, politieke besluitvorming en werkgevers op het gebied van gelijke beloning

Stichting Gelijke Beloning maakt informatieve video’s, artikelen, en sociale media content over de loonkloof en de rechten en over de plichten van werkgevers in het naleven van het recht op gelijke beloning. Op deze manier beïnvloedt de stichting het maatschappelijk debat en spoort zij werkgevers aan om het recht op gelijke beloning te handhaven.

Bestuurders en organisatie

Stichting Gelijke Beloning kent een beleidsbepalend, adviserend en controlerend bestuur dat tenminste drie keer per jaar samenkomt. Daarnaast is er een (compleet vrijwillig) team van ongeveer 20 vrijwilligers. Het bestuur is belast met de algemene leiding over en het behartigen van de belangen van de stichting. De voorzitter is belast met de dagelijkse leiding van de werkorganisatie binnen de kaders zoals die door het bestuur worden vastgesteld. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid. De voorzitter hanteert bij het uitoefenen van haar taak als uitgangspunt de doelstelling van de stichting, die verder is uitgewerkt in de visie en de missie.

Jaarverslagen en financiële verantwoording

Op dit moment loopt het eerste boekjaar van Stichting Gelijke Beloning, gezien de stichting is opgericht op 21 juli 2022. Na afloop van deze periode zal er een jaarverslag worden gepubliceerd op de website van de organisatie, evenals een overzicht van de georganiseerde activiteiten in 2022.

JAARVERSLAG 2022